Đăng ngày: 06 May 2012 10:35 | Comments: 1

Program for 6 May 2012

YOUR PERFECT HONEYMOON

beach-love-couple-silhouette.jpg

People often say that where you go or what you do on your travel matters less than who you travel with, but if you're travelling with your sweetheart on your honeymoon then you've already found the perfect companion! :-)

Imagine that you're just married (or about to get married), and you're discussing with your partner about where to go on your honeymoon. You start the discussion by listing all the things you expect or would like to have on this trip. And once you've got all the expectations/requirements/wishes down, you can begin to decide on the destinations of your dream trip.

Group Discussion

  1. Share with your group two lists. The first contains all the things you expect that the trip must offer (the must-haves). The second list comprises of the things that you would like to have/to do on the trip but are not deal-breakers (the nice-to-haves).
  2. Questions to ask yourself for the two lists: What are the physical requirements for the destination(s) of your dream trip (tropical beach/moderate highland/modern facilities)? What social or cultural settings do you prefer (third world country/Asian/European/ethnic minority)? What kind of activities do you like to do with your partner on the trip (reading/shopping/exploring/relaxing)?
  3. After understanding the requirements for the dream trip of each person in the group, the rest of the group will try to design the perfect honeymoon for that person. Explain why you choose the destination(s), and share with the person your travel experience for that destination.


Chương trình các tuần trước:

Giới thiệu Câu Lạc Bộ Tiếng Anh HYEC

Trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh là một yếu tố quyết định rất lớn tới sự thành công của bạn!
Playing while learning

Các nhà sư phạm đều đồng ý: nếu bạn có niềm vui trong học tập, bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Chính vì vậy, tất cả các hoạt động của HYEC đều được thực hiện trong một môi trường trẻ trung và sôi nổi. Đến với chúng tôi, bạn chơi mà học, học mà chơi.

Useful practice

Học từ sách vở là không đủ! Cách tốt nhất để bạn học một kỹ năng là luyện tập kỹ năng đó trong những tình huống thiết thực và hữu ích! Ở HYEC, những hoạt động như: thảo luận 1-1, thảo luận nhóm, trình bày (presentation), tranh luận, v.v… sẽ đem đến cho bạn những tình huống luyện tập rất thực tế.

You'll never be alone

Thành viên của HYEC rất đông đảo, đa dạng với nhiều lĩnh vực ngành nghề và trình độ tiếng Anh khác nhau. Hơn nữa, những hoạt động của HYEC luôn đề cao tinh thần tập thể và tạo cho thành viên rất nhiều cơ hội giao lưu, kết bạn. Vì vậy khi đến với HYEC, bạn sẽ luôn tìm được những người bạn đồng hành.

Not just English

Không chỉ có tiếng Anh, HYEC còn giúp bạn luyện tập những kỹ năng rất cần thiết cho công việc và học tập như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, v.v… Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo về những chủ đề thiết thực: kinh nghiệm viết CV và cover letters, kinh nghiệm phỏng vấn, tìm việc, và nhiều chủ đề thú vị khác.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License