Blog "Nhịp sống HYEC"

Chào mừng bạn đến với trang Blog "Nhịp sống HYEC"!

  • Ở đây, bạn sẽ tìm thấy những tin tức hoạt động của Cộng đồng HYEC, cũng như các câu chuyện về những con người trong cộng đồng ấy.
  • Bạn có thể bình luận ở dưới mỗi bài blog post mà không cần login.

Không khí chuẩn bị cho Xmas Party 2008

Đăng ngày: 19 Dec 2008 04:54, bởi: doannhutungdoannhutung, | Comments: 3

Nhóm làm mũ

17122008366.jpg
17122008358.jpg

Làm thiệp chúc mừng cho thành viên

IMG_2166.jpg
IMG_2180.jpg

Tập hát

IMG_2186.jpg
IMG_2190copy.jpg
IMG_2194.jpg
IMG_2199copy-3.jpg
IMG_2217.jpg

Hát và múa

IMG_2214.jpg
IMG_2227.jpg
IMG_2231.jpg

Tập Macarena

IMG_2242.jpg
IMG_2245.jpg
IMG_2239.jpg
IMG_2237.jpg

Previous Blog Posts

HYEC Dancing's 7th Birthday Party (May 2008) 24 May 2008 12:17 | Comments: 2
Phóng sự ảnh về buổi tối Sinh Nhật lần thứ 7 của HYEC Dancing. We really had a lot of fun.

HYEC as...? 09 May 2008 15:48 | Comments: 3
What does HYEC mean to me?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License