Why

Điều gì làm bạn gắn bó với HYEC

Đặt gạch thread này từ tháng 5, nhưng bây giờ anh mới có thời gian ngồi tĩnh tâm để suy nghĩ về câu hỏi: "Điều gì đã làm anh gắn bó với HYEC?"

Câu trả lời đến với anh 1 cách tự nhiên: Bởi vì anh yêu HYEC! Nó đến một cách rất tự nhiên bởi vì nó chỉ là một cảm nhận. Và cũng như mọi cảm nhận, cho dù hiển nhiên đối với bản chủ như thế nào, nó thật khó giải thích cho người khác. Do đó, thay vì mổ xẻ, phân tích những tình cảm của mình, anh muốn nhớ và kể lại bối cảnh mà những tình cảm đó phát sinh.

Thờ ơ

Con đường anh đến với HYEC English là qua HYEC Dancing. Tham gia bên Dancing từ giữa năm 2004, và cũng nghe nói về

Một khởi đầu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License