Phòng sinh hoạt cộng đồng
Forum » Giao lưu Cộng đồng / Phòng sinh hoạt cộng đồng
Number of threads: 46
Number of posts: 261
rss icon RSS: New threads | New posts
Trao đổi về tất cả các hoạt động của HYEC Community
Order by:
Last post date
Thread starting date
Create a new thread
Thread name Started Posts Recent post
by: eve_nguyeneve_nguyen
29 Jul 2009 02:36
8 by hoa_vantruonghoa_vantruong
01 Aug 2009 01:44 Jump!
Bì bõm và ngắm các cô ếch trong bộ đồ bikini nào!!!
by: eve_nguyeneve_nguyen
22 Jul 2009 14:56
6 by doannhutungdoannhutung
30 Jul 2009 14:53 Jump!
by: bimbimbimbim
08 May 2009 15:19
4 by trantrungkienhntrantrungkienhn
13 May 2009 03:57 Jump!
by: hanguyen1985hanguyen1985
05 Mar 2009 05:48
1  
by: bimbimbimbim
03 Mar 2009 16:37
3 by doannhutungdoannhutung
04 Mar 2009 04:33 Jump!
Happy Valentine's Day
by: uyenptuyenpt
09 Feb 2009 13:15
2 by JoinJoin
10 Feb 2009 09:04 Jump!
Everyday, one wishes/words for the one you love.
by: uyenptuyenpt
09 Feb 2009 11:32
1  
by: bimbimbimbim
03 Feb 2009 04:08
3 by trantrungkienhntrantrungkienhn
05 Feb 2009 09:04 Jump!
What brings you to HYEC? And what makes you stay? Let's share the our stories.
by: SeriotSeriot
23 May 2008 10:01
21 by hoa_vantruonghoa_vantruong
03 Dec 2008 03:02 Jump!
Are you sure we're compatible? Yes, baby! ;-)
by: doannhutungdoannhutung
20 Nov 2008 16:26
1  
Đầu tháng 8 vừa rồi, cơn bão số 4 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến các tỉnh miền núi phía Bắc làm thiệt hại hơn 1.870 tỉ đồng, hơn 100 đồng bào ta thiệt mạng. Cuối tháng 9 vừa rồi lại tiếp tục ảnh hưởng của con bão số 6, khiến đời sống của đồng bào ta ở các vùng núi phía Bắc đang khó khăn lại càng trở nên vô cùng khó khăn. Năm học mới đã được gần 1 tháng, nhiều trẻ em không có sách vở đến trường. Mùa đông sắp kéo về kéo theo cái đói, cái rét.
by: uyenptuyenpt
02 Oct 2008 17:25
3 by trantrungkienhntrantrungkienhn
03 Oct 2008 13:06 Jump!
Ờ... tại sao nhỉ? Nguyên nhân chính ko phải vì chuyện bản quyền đâu, mọi người ạ.
by: doannhutungdoannhutung
03 Oct 2008 01:40
1  
Cà phê, cà pháo...
by: doannhutungdoannhutung
25 Aug 2008 04:58
5 by doannhutungdoannhutung
30 Sep 2008 00:31 Jump!
Tên của HYEC đã bị 1 thành viên sử dụng để giới thiệu 1 CLB Tiếng anh khác.
by: AleafAleaf
25 Sep 2008 04:25
5 by doannhutungdoannhutung
26 Sep 2008 04:56 Jump!
Tường thuật, cảm nghĩ, tâm sự về chuyến đi
by: doannhutungdoannhutung
14 Sep 2008 10:51
37 by AleafAleaf
24 Sep 2008 07:20 Jump!
HYEC's 16th birthday is coming... I wish HYEC... oh no, I'd like to hear from you, dear HYEC members... ^.^
by: AleafAleaf
01 Sep 2008 05:08
1  
Tổ chức buổi Party sinh nhật lần thứ 16 của CLB Tiếng Anh HYEC Hà Nội ( 14/9/1992-14/9/2008)
by: hoa_vantruonghoa_vantruong
24 Aug 2008 16:21
5 by doannhutungdoannhutung
27 Aug 2008 16:07 Jump!
Where to go for our upcoming birthday party, and what to do.
by: doannhutungdoannhutung
10 Jul 2008 11:35
11 by AChauAChau
24 Aug 2008 15:52 Jump!
by: DHTheColdWindDHTheColdWind
08 Aug 2008 03:35
1  
You have intended to take an iBT or TOEFL exam but still not so confident in your current ability...Don't worry, Apollo has brought you a chance...Let's take a look for further information.
by: hoa_vantruonghoa_vantruong
31 Jul 2008 03:28
2 by doannhutungdoannhutung
31 Jul 2008 06:36 Jump!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License