S + Ving
Started by: B0yd41g14B0yd41g14
Date: 30 Jul 2011 23:06
Number of posts: 11
rss icon RSS: New posts
Summary:
Xin các Bác giúp em về Vấn đề S+Ving.. E đã gặp nhiều trường hợp thuộc loại này Nga cả trong những bài học và trong truyện.. Nhưng hình như theo em mọi S phải + vs TOBE rồi mới đến V ING chứ ạk ??
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License