Chương trình cho ngày 18/05
Forum » What's Happening? / Chương trình hàng tuần » Chương trình cho ngày 18/05
Started by: EnsoEnso
Date: 15 May 2008 04:02
Number of posts: 1
rss icon RSS: New posts
Summary:
Chủ Nhật ngày 18/05, HYEC English nghỉ sinh hoạt để cùng HYEC Dancing tổ chức Sinh Nhật. Các bạn hãy đến góp vui cùng HYEC Dancing nhé. (Xem chi tiết tại phần Thông Báo ở trang chủ.)
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License