RSS & Email Delivery
newspaper-feed.png
Bạn muốn ngồi một chỗ mà vẫn nhận được những bài viết mới nhất trên Diễn đàn của HYEC? :-) Bạn có 2 lựa chọn:

1. Dùng RSS Feed

Bạn hãy copy địa chỉ đường dẫn sau vào trong chương trình feed reader ưa thích của mình (e.g. Google Reader, Bloglines, etc.):

http://ilovehyec.com/feed/forum/posts.xml

2. Đặt dịch vụ tổng kết hàng ngày qua email

Với dịch vụ này:

  • Hàng ngày (vào khoảng 3 giờ sáng), bạn sẽ nhận được 1 email tổng kết tất cả các bài viết mới trong ngày hôm trước.
  • Không có bài viết mới, không email.
  • Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký dịch vụ này (không cần có account).
  • Có thể ngừng dịch vụ (unsubscribe) bất cứ lúc nào.

Để đặt dịch vụ này, xin hãy ấn vào đường dẫn dưới đây:

Yêu cầu nhận bản tổng kết qua email.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License