Hướng dẫn sử dụng Forum

Thiết kế của Forum trên IloveHYEC.com là hơi khác so với các forums phổ biến mà chúng ta hay gặp trên mạng (TTVN Online, Thanh Niên Xa Mẹ, v.v… ). Tài liệu này sẽ giới thiệu qua những khái niệm và các thao tác cơ bản nhất để những người mới vào IloveHYEC.com có thể tự tin sử dụng Forum.

Part I - Các Thuật ngữ Cơ bản

Phần này sẽ giới thiệu một số thuật ngữ cơ bản để tránh nhầm lẫn trong những phần còn lại của tài liệu hướng dẫn này.

1. Cấu trúc của Forum

Các cấu trúc dữ liệu của Forum từ lớn đến nhỏ bao gồm:

 • Group (Nhóm) > Room (Phòng) > Thread (Thảo luận) > Post (Bài viết)

Có nghĩa là: một Group bao gồm nhiều Rooms; một Room bao gồm nhiều Threads; etc. Xem tiếp phần "Views" sau đây để hiểu rõ thêm về các thuật ngữ này.

2. Các Views

Chúng ta tương tác với Forum qua 3 loại trang (còn gọi là Views) sau:

Forum View

Đây là view đầu tiên chúng ta nhìn thấy sau khi chọn Diễn đàn > Trang chính Diễn đàn ở Menu của Web site. Trong view này, chúng ta sẽ thấy:

 • các Rooms, và
 • các Groups (tập hợp các Rooms có cùng mảng chủ đề).
forum_start.png

Room View

Sau khi click lên tên một Room ở trong Forum View ta sẽ đi tới Room View. Trong view này, chúng ta sẽ thấy một danh sách các Threads trong Room này.

room_view.png

Thread View

View này hiển thị tất cả các Posts trong một Thread. Phía trên là các thông tin (meta-data) của Thread như: mô tả (hay còn gọi là Tóm tắt), người khởi tạo, số Posts trong Thread, v.v…

thread_view.png

Part II - Các Thao tác chính trên Diễn đàn

1. Các Thao tác trên Post

Tạo một Post mới

 • Vào Thread View của Thread mà bạn muốn viết bài.
 • Đi xuống cuối danh sách các Posts.
 • Ấn vào "new post" (nút màu da cam).

(Xem thêm: Chính sách về quyền truy cập)

Sửa & xoá một Post có sẵn

 • Post bạn muốn sửa & xoá phải đang ở trên màn hình (trong minh họa dưới đây, đó là Post được khoanh màu hồng)
 • cuối phần text của bài viết có một link "options". Sau khi ấn vào đó, một loạt các thao tác trên Post này sẽ hiện ra:
  • "edit" để sửa bài viết.
  • "delete" để xóa bài viết.

Chú ý về quyền truy cập:

 • Anonymous sẽ không edit được bài viết của chính mình
 • Registered Users và Contributors được edit bài viết của mình, nhưng không được xóa bất kỳ một post nào. Nếu bạn post nhầm, điều duy nhất bạn có thể làm là xoá trắng nội dung của bài viết, nhưng title của bài viết vẫn ở trong Thread View. Bạn có thể nhờ một Moderator xóa hộ hoàn toàn bài viết này.
 • Moderators được sửa & xóa bất kỳ một bài viết nào.
post_options.png

2. Các Thao tác trên Thread

Tạo một Thread mới

 • Vào Room View của Room mà bạn muốn tạo Thread.
 • Ấn vào nút "create a new thread" (nút màu da cam) ở ngay trên danh sách các Threads có sẵn.

(Xem thêm: Chính sách về quyền truy cập)

Sửa & xoá một Thread có sẵn

(under construction)

3. Các nhầm lẫn thường gặp

(under construction)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License