HYEC trả lời bạn đọc

Các bạn có thể đặt câu hỏi, hay nhờ sự trợ giúp trong việc học tiếng Anh ở mục Ask HYEC của Diễn đàn HYEC. Một số Hỏi & Đáp tiêu biểu sẽ được đưa lên trang này để các bạn tiện tham khảo.

Attractive vs Attracting

Đăng ngày: 05 May 2008 10:05 | Comments: 0

"attractive" vs "attracting"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License